25/10/22  Chuyên môn  31
Bộ phận chuyên môn Nhà trường đã tổ chức tập huấn chuyên đề " Học thông qua chơi" trong 02 ngày 22 & 23/10/2022 tại điểm học tạm của Trường TH Tân Mai 2 (Giáo xứ Thiên Phước).
 30/07/20  Tin tức - Sự kiện  189
Thực hiện theo Công văn 550/PGDĐT-TH ngày 03/07/2020 của PGDĐT TP Biên Hòa V/v Hướng dẫn tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2019-2020;Được sự đồng ý của lãnh đạo UBND Phường Phước Tân, ngày 15/07/2020 Trường Tiểu học Tân Mai 2 tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2019-2020 trong không khí  vừa trang trọng vừa vui ...
 15/06/20  Tin tức - Sự kiện  228
Căn cứ Hướng dẫn số 417/PGDĐT-PT ngày 15/5/20120 của PGDĐT TP Biên Hòa V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020 đối với học sinh tiểu học;Trường Tiểu học Tân Mai 2 đã xây dựng Kế hoạch số 15/KH-TH ngày 03/06/2020 V/v kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020;
 29/02/20  Tin tức - Sự kiện  140
Thực hiện theo Công văn số 124/PGDĐT-TH ngày 28/02/2020 của PGDĐT V/v thông báo tiếp tục cho HS nghỉ học đến hết ngày 14/03/2020 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên địa bàn TP Biên Hòa;Trường Tiểu học Tân Mai 2 Thông báo đến quý PHHS theo Công văn đính kèm:
 07/02/20  Tin tức - Sự kiện  176
THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 80/PGDĐT-TH NGÀY 07/02/2020 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HÒA V/V THÔNG BÁO KÉO DÀI CHO HỌC SINH TẠM THÒI NGHỈ HỌC VÀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS NCOV GÂY RA;TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI 2 THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHHS NHƯ CÔNG VĂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC:
 03/02/20  Tin tức - Sự kiện  193
Thực hiện theo Công văn số 62/PGDĐT-TH ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa V/v học sinh nghỉ học tạm thời để phòng, chống dịch bệnh nCov;Trường Tiểu học Tân Mai 2 thông báo đến quý Phụ huynh và các em học sinh như sau: