Giáo dục công dân 12: Ôn tập: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 1)

Giáo dục công dân 12: Ôn tập: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Tiết 1) phát sóng ngày 14/4/2020