Hóa học 12: Crom và hợp chất của Crom (Tiết 1)

Hóa học 12: Crom và hợp chất của Crom (Tiết 1) - phát sóng ngày 14/4/2020