A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Văn bản hợp nhất Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học”;

Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 1191/PGDĐT-PT ngày 30/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I cấp tiểu học, năm học 2018-2019;

Trường TH Tân Mai 2 xây dựng lịch kiểm tra cuối HKI, năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra cuối học kỳ I:

Khối lớp

Ngày

kiểm tra

Môn

kiểm tra

Buổi

Giờ kiểm tra

Thời gian

Làm bài

1

27/12/2018

Toán

Sáng

Từ 7 giờ 10 phút ->  7 giờ 50 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Việt (Viết)

Sáng

Từ 8 giờ  -> 8 giờ 40 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Việt (Đọc)

Sáng

9 giờ -> Đến khi hoàn tất

 

2

27/12/2018

Toán

Chiều

Từ 13 giờ 10 phút ->  13 giờ 50 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

Từ 14 giờ -> 14 giờ 40 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Việt (Đọc)

Chiều

15 giờ -> Đến khi hoàn tất

 

 

26/12/2018

Tiếng Anh

Chiều

12 giờ 45 -> đến khi hoàn tất

(mỗi lớp 50 phút)

 

3

28/12/2018

Toán

Chiều

Từ 13 giờ 10 phút ->  13 giờ 50 phút

40 phút

 

28/12/2018

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

Từ 14 giờ -> 14 giờ 40 phút

40 phút

 

28/12/2018

Tiếng Việt (Đọc)

Chiều

15 giờ -> Đến khi hoàn tất

 

4

26/12/2018

Khoa học

Sáng

Từ 7 giờ 15 phút->  7 giờ 55 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Anh

Sáng

6 giờ 45 -> đến khi hoàn tất

(mỗi lớp 50 phút)

 

28/12/2018

Lịch sử - Địa lí

Sáng

Từ 7 giờ 15 phút->  7 giờ 55 phút

40 phút

29/12/2018

Toán

Sáng

Từ 7 giờ 10 phút ->  7 giờ 50 phút

40 phút

29/12/2018

Tiếng Việt (Viết)

Sáng

Từ 8 giờ  -> 8 giờ 50 phút

50 phút

29/12/2018

Tiếng Việt (Đọc)

Sáng

9 giờ -> Đến khi hoàn tất

 

5

26/12/2018

Khoa học

Chiều

Từ 13 giờ 10 phút ->  13 giờ 50 phút

40 phút

27/12/2018

Tiếng Anh

Chiều

12 giờ 45 -> đến khi hoàn tất

(mỗi lớp 50 phút)

 

28/12/2018

Lịch sử - Địa lí

Chiều

Từ 13 giờ 10 phút ->  13 giờ 50 phút

40 phút

02/01/2019

Toán

Sáng

Từ 7 giờ 30 phút ->  8 giờ 10 phút

40 phút

02/01/2019

Tiếng Việt (Viết)

Sáng

Từ 8 giờ 20 phút -> 9 giờ 15 phút

55 phút

02/01/2019

Tiếng Việt (Đọc)

Sáng

Từ 9 giờ 30 phút -> Đến khi hoàn tất

 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan