01/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  8722
Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT
 01/04/20  TIN TỨC - SỰ KIỆN  7410
(ĐN)- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31-3, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
 29/02/20  Tin tức - Sự kiện  141
Thực hiện theo Công văn số 124/PGDĐT-TH ngày 28/02/2020 của PGDĐT V/v thông báo tiếp tục cho HS nghỉ học đến hết ngày 14/03/2020 và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên địa bàn TP Biên Hòa;Trường Tiểu học Tân Mai 2 Thông báo đến quý PHHS theo Công văn đính kèm:
 15/02/20  Tin tức - Sự kiện  187
Thực hiện theo Công văn số 97/PGDĐT-TH  của PGDĐT TP Biên Hòa ngày 17/02/2020 V/v thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020;Trường Tiểu học Tân  Mai 2 thông báo đến quý Phụ huynh và các em học sinh thời gian nghỉ như công văn đính kèm:
 07/02/20  Tin tức - Sự kiện  177
THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 80/PGDĐT-TH NGÀY 07/02/2020 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HÒA V/V THÔNG BÁO KÉO DÀI CHO HỌC SINH TẠM THÒI NGHỈ HỌC VÀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS NCOV GÂY RA;TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI 2 THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ PHHS NHƯ CÔNG VĂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC: